ZGODOVINA 8. A in 8. B

Tema: Kako se je reformirala habsburška monarhija
S pomočjo besedila v uč. str. 63, 64 in 65 naredite miselni vzorec. Svoje znanje boste utrdili s kvizom v SU https://ucilnice.arnes.si/mod/quiz/view.php?id=825581.
MATEMATIKA 8. r, 1. skupina

Danes bomo utrjevali obseg kroga. Lahko si pomagate z zvezkom, učbenikom ali i-učbenikom. V zvezke napišite naslov VAJA. Najprej se še spomnimo, kako računamo obseg kroga: o = p · 2r.  Za p uporabimo približek 3,14 ali ,  2r pa je premer kroga.

 1. Prepiši prvo nalogo in jo reši.

Nariši krog s polmerom r = 2,4 cm. Izračunaj njegov obseg (za p uporabi  približek 3,14).

 1. Prepiši drugo nalogo in jo reši.

Nariši krog s premerom 7 cm. Izračunaj njegov obseg ( za p uporabi  približek ).

 1. Prepiši tretjo nalogo in jo reši. Ker te naloga nekaj sprašuje, zapiši še odgovor.

Koliko metrov meri obseg kroga s polmerom 28 dm?

 1. Prepiši četrto nalogo in jo reši.

Obseg večje okrogle grede meri 6,28 m. Koliko meri polmer kroga?

Naloge poskušajte rešiti samostojno.

Rešitve nalog sledijo jutri.  Pridno rešujte, saj bo šlo!

DN: Napiši mi, kako ti je šlo. Kar na moj mail: mira.gobec@guest.arnes.si

 

 

MATEMATIKA 8. r, 2. skupina

Preglejte domačo nalogo in popravi te napake. Bodite pozorni na zapise postopkov in enote. Rešitve domače naloge so v spletni učilnici.

Rešite kviz v spletni učilnici, če je potrebno, postopke reševanja zapišite v zvezek.

Rešite nalogi: Učb, str. 164, nal. 9, 12.

Podrobnejša navodila so v spletni učilnici Matematika 8. razred.

 

MATEMATIKA 8.R/3.SKUPINA       

V današnji uri boste ponovili znanje o obsegu kroga iz prejšnjega tedna. Uredili si boste zapiske in rešili 2 računska primera. Za domačo nalogo mi boste poslali mail z odgovori na 3 vprašanja.

Vaše učenje bo potekalo s pomočjo e- učbenika za matematiko 8. razred (povezava https://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html)

 1. Odprite e- učbenik na strani 385 – POVZETEK. Povzetek preberite, nato bistvo zapišite v zvezek za matematiko.
 1. V zvezek napišite Vaja. Odprite e učbenik na strani 382 in si preberite zgled Blaž in drevo. V zvezek narišite skico in na skici označite podatke. Nalogo rešite in zapišite odgovor.
 1. Na strani 383 si preberite zgled Ograja okrog gredice. V zvezek narišite skico in na skici označite podatke. Nalogo rešite na 3 možne načine.
 1. Domača naloga:

Odgovorite na naslednja 3 vprašanja:

 1. Kaj je to π ?
 2. Katera dva približka uporabljamo za π in kako ju imenujemo?
 3. Zapiši formuli za izračun obsega kroga.

Odgovore natipkajte in pošljite na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si  do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite

 Ime Priimek 1dn 16.3.2020  (na primer Lucija Strmčnik 1dn 16.3.2020)

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA, 1. SKUPINA

Delovni list >>> KLIK

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA, 2. SKUPINA

Za vsa vprašanja in nejasnosti sem ti na razpolago na: adela.nakicevic@guest.arnes.si

Ob neznanih besedah uporabi spletni slovar: https://sl.pons.com/prevod

UČ, str. 58/1 – V zvezek napiši naslov Time and numbers in prepiši številske izraze iz 1. naloge, ki smo jih spoznali v četrtek.

UČ, str. 58/2 – V zvezek prepiši števila  in izgovorjavo iz spodnje tabele (tudi opombo*).

Numbers 0.2 – zero point two 1,965 – one thousand nine hundred and sixty-five 2,800 – two thousand eight hundred
Ordinals 2nd – second 12th – twelfth 20th – twentieth
Dates 1965 – nineteen sixty-five 2008 – two thousand and eight
Prices €6.40 – six Euro forty $10.50 – ten Dollars fifty
Distances 100 km – one hundred kilometres

* Decimalka se označi s piko (0.5)
Pri velikih številih za lažje prepoznavanje si Angleži pomagajo z vejico (12,450,610)

Spletna vaja – poslušaj in izgovori letnice

http://www.englishnumber.com/years/how-to-say-years-in-english.html

UČ, str. 58/3 – Popravi stavke tako da uporabiš ustrezne števke in vrstilne števnike.

UČ, str. 58/4 – Reši kviz na str. 59, nato poslušaj posnetek, ki se nahaja med prilogami mojega e-maila in preveri svoje odgovore.

UČ, str. 58/5 – Odgovori na vprašanja (pisno v zvezek v celih stavkih). Odgovore mi tudi pošlji po mailu, da jih pregledam.

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA, 3. SKUPINA

Številke U/58, nal. 1,3,4,5. Podrobnejša navodila in rešitve so v mailu.

British Council, link: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-listening/understanding-numbers

DZ/48 (odgovore dobite do četrtka, ni vam jih treba pošiljat).

Domača naloga (pošljete kot dogovorjeno): U/58, n. 3, 5 (samo odgovori, ne prepisujte celotnih nalog).

 

LIKOVNO SNOVANJE 2

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Likovna naloga: Oblikovanje vabila za lastno razstavo  Učenci oblikujejo likovno in oblikovno izvirno vabilo za lastno razstavo. Pri likovnem delu naj bodo ustvarjalni pri uporabi barv, črt, kompozicije, pri oblikovnem pa naj bodo ustvarjalni pri iskanju fizične oblike vabila (npr. krog, večkotnik…, razne oblike robov).

 

NEMŠČINA IZBIRNI PREDMET

Učbenik (UČ) in delovni zvezek (DZ) Maximal 2 imaš doma. Za preverjanje rešitev, poslušanje posnetkov in ogled videoposnetkov pa imaš na razpolago dostop do interaktivnega e-učbenika in e-delovnega zvezka. Navodila, kje in kako se prijaviš oz. dostopiš do njih, se nahajajo na zadnji strani tega dokumenta. V primeru, da se ne moreš registrirati ali prijaviti, poskusi ponovno kasneje ali naslednji dan.

Za vsa vprašanja in nejasnosti sem ti na razpolago na: adela.nakicevic@guest.arnes.si

Če si prejšnji teden manjkal/a, reši najprej naslednje naloge:

 • UČ, str. 26/18 – V zvezek napiši 7 povedi. Poljubno si izberi, kje se predmeti nahajajo. To nalogo smo ustno že naredili, tokrat pa primere zapišeš.
 • UČ, str. 27/20a – Kje kaj počnemo? Tudi to nalogo smo že naredili in pregledali, a moraš primere zdaj prepisati v zvezek.
 • DZ, str. 22-23/17a, 17b, 18a, 18b – sledi navodilom v DZ. Naloge rešuj hkrati tudi v e-delovnem zvezku, kjer boš lahko preveril rešitve.
 • V prilogi e-maila se nahajajo tudi učni in delovni list za izražanje časa. Natisni jih, preberi in reši. Ko rešiš, mi to sporoči in dobiš rešitve.
 • UČ, str. 28/1 – V e-učbeniku si oglej Aliciin video. Katera fotografija spada h kateremu besedilu? Razvrsti.
 • UČ, str. 28/2 – Ponovno si oglej video in razvrsti, kaj pove Alicia in kaj Diego.
 • UČ, str. 28/ modra tabela – Trennbare Verben (deljivi glagoli) à tabelo dopolni z glagoli iz 2. naloge. Rešitve lahko sam/a razbereš iz primerov v 1. in 2. nalogi ali pa jih preveri v e-učbeniku. Tabelo prepiši v zvezek!!!

Obrazložitev tabele:

Ko so glagoli v nedoločniku, se piše vse skupaj, ko pa jih uporabimo v povedi z določeno osebo (ich, du, er…) pa jih je potrebno zapisati v dveh delih. Koren glagola je na drugem mestu in se sprega (-e, -st, -t…), prvi del glagola oz. predlog vijolične barve (auf, an, zurück) pa gre na konec stavka. V tabeli so glagoli v prvem stolpcu v nedoločniku, v drugem stolpcu so uporabljeni v pripovedni obliki, v tretjem stolpcu pa v velelni obliki.

 • DZ, str. 24/1a – Diegov potek dneva – razvrsti spodnje aktivnosti k ustreznim fotografijam.
 • DZ, str. 24/1b – Napiši stavke. Pazi na deljive glagole!!! Rešitve preveri v e-dolovnem zvezku.

V primeru, da iRokusPlus ne bo deloval, me kontaktiraj in bom rešitve poslala po e-mailu.

 

BIO 8. a

Naslov:  Zgradba človeških dihal

Uporabi učbenik BIO 8 na straneh 50 in 51. Preberi besedilo in si natančno oglej skice.

Oblikuj zapis v zvezek, ki mora vsebovati naslednje:

 • V katerem delu našega telesa ležijo dihala?
 • Naštej gradbene dele dihal
 • Zgradba pljuč (zunanji videz pljučnih kril, razlika med njima, notranja zgradba pljuč – napiši vse strokovne pojme)
 • Kje leži trebušna prepona in kakšne so njene naloge?
 • Zakaj je pomembno, da čim več vdihavamo zrak skozi nos?

Reši nalogo 1 v delovnem zvezku na strani 36.

Če potrebuješ  pomoč, pošlji vprašanje na moj e-naslov (tonka.kladnik@guest.arnes.si).

GEO 8.b

TEMATIKA : POVRŠJE SEVERNE AMERIKE

Učenci imajo v SU navodila za delo z učbenikom ter predloge za govorne predstavitve. Delajo z zemljevidom, atlasom in učbenikom.
(Skupno 343 obiskov, današnjih obiskov 1)